Hem

Föreningen

 

skall främja bevarandet av miljön och kulturbyggnaderna i Vattholma bruksbebyggelse samt i övrigt tillvarata och verka för medlemmarnas intresse.