Kontakt


Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar

Bagarstugan

743 50 Vattholma


Ordförande

Anders Persson

070-345 27 19

Uthyrning Bagarstugan

Mikael Hörnqvist

018-247557 alt. 070-689 13 23

Förfrågningar

Ninna Clason

070-311 18 24


Maria Lundström

070-350 38 25