Bagarstugan

Att hyra Bagarstugan

För att hyra Bagarstugan

 Kontakta


Mikael Hörnqvist, tel 070-689 13 23

Partytält


Det finns ett partytält att hyra för 200 kr.

I den historiska miljön i Vattholma bruk uthyres den gamla Bagarstugan. Lokalen lämpar sig bra för fester och möten. Här finns pentry med köksutrustning samt stolar och bord för upp till 40 personer. Bagarstugan är även utrustad med en del AV-utrustning samt WiFi.

 

IFWB är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund, vilket medför att föreningar kan hyra Bagarstugan till en mycket blygsam kostnad (s.k. markeringsavgift). IFWB rapporterar uthyrning till kommunen, som fakturerar föreningarna halvårsvis. Från kommunen får IFWB därefter årligen ett bidrag för att vi upplåter lokalen.


Bagarstugan som bygdegård

Sedan 1991 har Bagarstugan nu varit samlingsplats för barngrupper, fester, föreningsmöten, pensionärsträffar, arbetsgrupper, studiecirklar, kulturaftnar mm. Bagarstugan har betytt mycket för kontakten och sammanhållningen bland barn, ungdomar och vuxna i Vattholma med omnejd, men också mer långväga gäster har hittat hit. Här möts man av idyllisk bruksmiljö, frisk luft, vindens sus i almarna och porlandet från Fyrisåns vatten.

Dagshyra


Mån - Tor, kväll 17-21

200 kr/kväll

Mån - Tor, dygn

400 kr/dygn

Fre eller vardag 
före röd dag

800 kr/dygn

Lör

1000 kr/dygn

Sön eller röd dag

600 kr/dygn

Barnkalas
 (Fre eller Sön)

300 kr (4 h)

Studentexamensdag

1000 kr/dygn

Paketpriser


Fre - Lör 

1500 kr för två dygn

Lör - Sön

1300 kr för två dygn

Fre - Sön 

1800 kr för tre dygnPrivatpersoner

Prislista

Övriga

Företag och myndigheter

1000 kr/dygn eller
 del av dygn

Ideella föreningar

32 kr/timme 
(endast vardagar)

Hyresvillkor


Följande regler är till för att alla ska trivas i och runt Bagarstugan.


Bokning

Bagarstugan hyrs ut av stugfogdarna inom Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar (IFWB). Normal hyrestid är 12:00 dag för uthyrningen till 12:00 påföljande dag. Minimiålder för att få hyra Bagarstugan är 25 år.


Hyresavgift

Hyran betalas i förskott till IFWB:s bankgiro 541-4750 eller Swishas till 123 3896 743. Kvitto skall uppvisas för stugfogden innan nyckel erhålles.


Avbokningsregler

Avbokning som sker mindre än 2 veckor innan ankomstdag debiteras med 50 % av bokningens värde och mindre än 1 vecka innan ankomstdag med 100 % av bokningens värde.


Nyckel

Nyckel till Bagarstugan hämtas hos den stugfogde som ansvarar för uthyrningen. Nyckeln återlämnas till stugfogden direkt efter hyrestiden.


Ordningsregler

Bagarstugan är väl ljudisolerad men för att grannarna inte ska bli störda fordras att dörrar och fönster hålls stängda under sammankomsten, särskilt då musikanläggning används.

Hyran omfattar själva Bagarstugan och terrassen men inte den omgivande parkmarken. Med tanke på grannarna får inte altanen användas för högljudda aktiviteter efter kl. 23:00.

Hyresgästen ansvarar för att inte obehöriga får tillträde till Bagarstugan under hyrestiden.

Eldning i eldstaden är inte tillåten.

Städning (undanplockning, dammsugning, våttorkning), diskning och återställande till ursprunglig möblering ska utföras innan hyrestidens utgång. Följ checklistan för städning som sitter på anslagstavlan i trappen.

Hyresgästen är under hyrestiden ansvarig för Bagarstugan och dess inventarier. Eventuella skador anmäls till ansvarig stugfogde för ekonomisk reglering.

Före avfärd måste kontrolleras att alla dörrar och fönster är låsta samt belysningen släckt och att använd elektronisk utrustning är avstängd. Kylskåpen och frysen skall vara avstängda och dess dörrar lämnade öppna.

Hyresgästen ansvarar för att sopor och annat avfall transporteras bort från Bagarstugan.


Parkering

Parkering av bilar sker lämpligast på parkeringsplatserna vid Brandstationen (= röda ladan på andra sidan ån) men observera parkeringsförbudsskylten framför den ena porten. Om det blir fullt vid brandstationen kan det även finnas parkeringsplatser i östra delen av bruksområdet, vid industriområdet söder om Bagarstugan och vid skolan öster om Bagarstugan. Parkering direkt utanför Bagarstugan är endast tillåten för i- och urlastning.

Parkering på övriga platser inom Bruksområdet är förbjuden.


Bagarstugans historia

Vattholma, två mil norr om Uppsala, är ursprungligen ett gammalt Kronbruk anlagt av Gustav Vasa i mitten av 1500-talet. På initiativ av Johan III, startades här 1571 Sveriges första mässingsbruk. Många av de ursprungliga byggnaderna är nu borta, senare bebyggelse har rustats upp och är i användning. Det vita huset vid den gamla slaggstensbron över Fyrisån, den nu så kallade Bagarstugan, har anor från 1600-talet. Det användes initialt som smedja fram till 1638 och som masugn fram till 1758. Sedan fick huset nya funktioner och här har bryggts, bykats och bakats ända fram till slutet av 1960-talet. Den gamla bakugnen finns bevarad och är för närvarande under renovering för att åter kunna tas i bruk.

I nästan två decennier stod huset oanvänt och förföll. I början av 1980-talet började några medlemmar i Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar (IFWB) fundera över om huset kunde rustas upp och användas som ”allaktivitetshus”. Med hjälp och råd från Uplandsmuséet, projektering av arkitekt PO Sporrong och ingenjör Karin Nordåker samt med arbetskraft från kommunen påbörjades upprustningen våren 1986. Många frivilliga från IFWB bidrog med insamlande av material och pengar, ansökningar om ekonomiskt stöd från ett antal fonder och med praktiska arbetsinsatser.


Tillgänglighet

Handikappvänlig entré till bottenvåning och pentry finns på terrassen. Toaletten är inte anpassad för rullstol. Lokalen rymmer flera trappor och nivåskillnader.


Kommunikationer och karta

Vattholma har goda förbindelser via Upptåget och med buss (Upplands Lokaltrafik). Från Uppsala tar det 13 minuter till Vattholma järnvägsstation med Upptåget och dryga halvtimmen med buss 823 (av/påstigningsplats vid Vattholma skola).

Karta och vägbeskrivning till Bagarstugan via eniro.se

Planlösning och utrustning

Huset ägs av Bruksgårdarnas samfällighetsförening men genom ett upplåtelseavtal ansvarar IFWB för uthyrning, skötsel och tillsyn. På nedre botten finns entré, toalett och samlingsrummet Bagarn med plats för 35-40 personer. I detta rum finns den gamla bakugnen. Mitt emot ligger samlingsrummet Smeden som har en köksavdelning utrustad med spis/ugn, microvågsugn, kylskåp, frys, diskmaskin, husgeråd och servis för ca 40 personer. Under den varma årstiden kan man även nyttja terrassen, som vetter ut mot Fyrisån. Utemöbler för 40 personer finns att tillgå. På övre planet finns förråd, en hall med bekväm soffgrupp samt samlingsrummet Gjutaren med plats för 35-40 personer.